Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují způsob, jakým škola používá, uchovává a zveřejňuje informace shromážděné od uživatelů školy (dále jen "student"). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na celou Školu a všechny kurzy, které jsou v ní k dispozici.

Osobní identifikační údaje

Osobní identifikační údaje studentů můžeme shromažďovat různými způsoby. Patří sem mimo jiné následující případy, kdy Studenti:

 • přihlásí se do Školy nebo do některého z kurzů nabízených Školou,
 • přihlásí se k odběru novinek,
 • v souvislosti s dalšími činnostmi, službami, funkcemi nebo zdroji, které jsou ve Škole k dispozici.

Osobní identifikační údaje studentů jsou shromažďovány pouze v případě, že tyto údaje škole poskytnou dobrovolně. Studenti mohou poskytnutí osobních identifikačních údajů odmítnout. To jim však může zabránit v účasti na některých činnostech souvisejících se Školou.

Proč sbírané informace používáme

Osobní identifikační údaje studenta se používají k následujícím účelům:

 • Zlepšování služeb zákazníkům
 • Efektivnější reakce na požadavky zákazníků a potřeby podpory
 • Personalizace UX (uživatelské zkušenosti)
 • Zjistit, jak naši studenti využívají nabízené služby a zdroje jako skupina.
 • Spuštění e-mailových kampaní
 • E-mailové adresy studentů se používají k zasílání jejich údajů a aktualizací souvisejících s jejich objednávkou.
 • E-mailové adresy studentů slouží také k odpovídání na jejich dotazy, otázky nebo jiné žádosti.
 • Sdílení osobních údajů studenta pro potřeby týmové spolupráce.

Osobní identifikační údaje studentů se nikdy neprodávají, neobchodují ani nepronajímají jiným osobám.

Webové stránky třetích stran

Studenti mohou v naší škole najít reklamní obsah nebo odkazy, které vedou na naše partnerské webové stránky a služby nebo na stránky jiných třetích stran. Nejsme odpovědní za podobný obsah nebo odkazy, které se na těchto webových stránkách objevují, ani za praktiky, které používají webové stránky, na něž je odkazováno z naší školy. Obvykle se tyto webové stránky nebo služby, včetně jejich obsahu a odkazů, mohou neustále měnit. Tyto webové stránky a služby mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a zásady zákaznického servisu. V takových případech se Studenti řídí podmínkami a zásadami konkrétních webových stránek, které nabízejí.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Škola má právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli aktualizovat. Doporučujeme studentům, aby tuto stránku často kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a seznámit se s jejich změnami.

Přijetí následujících podmínek

Zápisem do školy vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud jste proti těmto Zásadám ochrany osobních údajů, do Školy se nezapisujte. Vaše pokračování v zápisu do Školy po zveřejnění změn těchto Zásad ochrany osobních údajů bude považováno za váš souhlas s těmito změnami.

V Brně, 01.06.2022